بازگشایی مدارس در فروردین ۱۴۰۱

بازگشایی مدارس در فروردین ماه ۱۴۰۱

 

در ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ شمسی تمامی مدارس به دستور ستاد کرونا بازگشایی شد و بچه ها با رعایت تمامی پروتکل ها در مدار حضور بهم رساندند.