به دبستان دخترانه هیات امنایی عذرا (طلعت بهاری) خوش آمدید

به دبستان دخترانه

هیات امنایی عذرا (طلعت بهاری)

خوش آمدید

 این مدرسه موقوفه توسط مرحومه سرکار خانم طلعت بهاری در سال  ۱۳۴۰ساخته شده و در سال ۱۳۹۰ نوسازی شده و با نام عذرا شناخته می شود. این مدرسه به مدیریت سرکار خانم موسوی ساداتی در بین مدارس منطقه  ۱۰ جز برترین مدارس منطقه شناخته شده است و علت این امر همت بالای کارکنان و معلمین ودانش آموزان این مدرسه است.

lk

اخبار مدرسه

بادکنک-رنگی-۳-تایی
بادکنک-رنگی-۳-تایی
بادکنک-رنگی-۳-تایی
بادکنک-رنگی-۳-تایی