آدرس: خیابان بهنود بین خیابان کارون و خیابان قصرالدشت دبستان دخترانه هیات امنایی عذرا (طلعت بهاری)

آدرس: خیابان بهنود بین خیابان کارون و خیابان قصرالدشت

دبستان دخترانه هیات امنایی عذرا (طلعت بهاری)

تلفن تماس: 

تلفن تماس: 

۰۲۱-۶۶۸۸۸۸۶۵

۰۲۱-۶۶۶۷۶۶۶۰

شماره پیامک انتقادات و پیشنهادات:

شماره پیامک انتقادات و پیشنهادات:

۰۹۰۱۵۵۵۳۸۴۴

۰۹۰۱۵۵۵۳۸۴۴

  • ویدیوهای دانش آموزان